مشتری ناراضی

دیدگاه های یک مشاور تبلیغات در جایگاه یک مشتری

مرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
13 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
برندسازی
2 پست
برندینگ
2 پست
csr
1 پست
خیریه
2 پست
محک
1 پست
سمن
1 پست
تبلیغات
12 پست
پـریل
1 پست
آرایشگاه
6 پست
بستنی
1 پست
وایبر
1 پست
دلوسه
1 پست
برق_لامع
1 پست
رزین_تاژ
1 پست
تیزر
1 پست
هایلی
1 پست
محصول
5 پست
یامی
2 پست
برند
2 پست
ختم
2 پست
اسنک
1 پست
امنیت
1 پست
دانشگاه
1 پست
پیام_نور
1 پست
استخدام
1 پست
رستوران
2 پست
بانک_سپه
1 پست
حراج
1 پست
فروشنده
5 پست
مسجد
1 پست
عزاداری
1 پست
مداح
2 پست
محرم
1 پست
نوحه
1 پست
لباس
1 پست
طواف
1 پست
تاکسی
1 پست
فروشگاه
1 پست
زندگی
1 پست