برندسازی شخصی

بر طبق نظریه رشد روانشناس معروف اریک اریکسون ، انسان موفق در فاز چهارم رشد ، به ساختن دنیای خود میپردازد و با توجه به تجربیاتی که تاکنون کسب کرده است سعی میکند تا تاثیر مثبتی در جهان باقی بگذارد.
در این مرحله انسان با حداکثر استفاده از توانایی ها و دانش خود می کوشد تا آنچه دارد به جهان عرضه کند و برند سازی شخصی یکی از ابزاری است که به ما این امکان را میدهد تا این تاثیر را عمیق تر و ارزشمندتر در جهان داشته باشیم.
برند شخصی بر خلاف تصور عامه که با اشتهار یکسان شمرده میشود ، در واقع نمایان گر ارزش ها و اصولیست که فرد طرفدار آنهاست و از آنها پیروی میکند و در آن مسیر ارزش آفرینی مینماید.
برای برندسازی شخصی نیز همانند برند شرکتی ، وجه تمایز و یکپارچگی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اعتماد رکن برند است.برند شخصی نیز بر پایه اعتماد شکل میگیرد که ما خوب میدانیم اعتماد سازی فرایندیست بس پیچیده و ارزشمند.
به هر حال آنچه برای انسان امروزی و انسان روبه رشد و تعالی ارزشمند است تاثیر گذاری مثبت او در جهان و ثبت او به عنوان یک عنصر گرانمایه از هستی است که این به آسانی میسر نمیشود و باید برای رسیدن به آن تلاش کرد. به خصوص در جامعه امروزی که ارزش ها و راهکارهای قدیمی از میان رفته و فرهنگ در حال گذار با ظهور تکنولوژی که هر لحظه متاعی نو به بازار عرضه میکنند مارا سردرگم میسازد.

/ 0 نظر / 69 بازدید