مسئولیت اجتماعی

به بهانه میلاد حضرت علی

نام علی (ع) مترادف است با خیل صفات و خصال نیکو که هر کدام دریایی از معانی را در بر دارند . اما شاید یکی از بارزترین صفات او  توجه به وضعیت جامعه و تعهدات اجتماعیش نسبت به آحاد مردم و به خصوص طبقه ضعیف بوده است.

خصوصیتی که امروزه بعد از چندین قرن در دنیای مدیریت جای باز کرده و به نام "مسئولیت اجتماعی سازمان ها" یا "Corporate Social Responsibility" مطرح شده است.

گریفین و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: " مسئولیت اجتماعی ، مجموعه وظایف و تهداتی است که برند در جهت حفظ مراقبت و اعتلای جامعه ای که در آن  فعالیت دارد ، انجام می دهد."

اگرچه اخلاق و فرهنگ برندی بیشتر رویکردی درونی دارد ، مسئولیت اجتماعی متمرکز بر ارتباطات برند با کل جامعه است.

CSR  یا همان مسئولیت اجتماعی 4 بعد دارد :

بعد اقتصادی: که بدان معناست  هر برند باید بتواند عملکردی سودآورداشته تا حیات خود را تضمین کند و باعث شود تا چرخه اقتصادی جامعه به خوبی در گردش باشد.

بعد قانونی: در حقیقت التزام به قانون است و حرکت در چهارچوب های قانونی که به آن " التزام اجتماعی " نیز می گویند.

بعد اخلاقی: یا "پاسخگویی اجتماعی" همان احترامی است که برند ها برای ارزش ها و شئونات جامعه قائل هستند و هنجارها و باورهای جامعه را در فعالیت های خود مد نظر دارند.

بعد عمومی و ملی: در حقیقت همان دید بلند مدت مدیران برند  هاست که باعث می شود تا سطح کیفی صنعت، اقتصاد و زندگی مردم جامعه ارتقا یافته و آرمان های ملی تحقق پیدا کند.

در حقیقت مسئولیت اجتماعی فراتر رفتن از چهار چوب های حداقلی مسئولیت های برند در ابعاد داخلی و خارجی آن است و می توان گفت که یک برند با گذشتن از اصول اولیه قانونی می تواند وارد حوزه مسئولیت جتماعی شود.

این بدان معنا است که یک برند ملزم به ایجاد فضای سالم برای کارکنان  خود است و شرط لازم اصول برندی را رعایت کرده است ولی با ایجاد فضایی آموزشی برای فرزندان کارکنان و یا فضاهای ورزشی وارد حیطه مسئولیت اجتماعی شده و به بالابردن سطح دانش جامعه کمک کرده است.

با اجرایی سازی برنامه های مسئولیت اجتماعی طیف گسترده ای از مردم خارج از برند با نام برند آشنا شده و درگیر آن کسب و کار می گردند. که این همان برندآگاهی مد نظر مدیران برندها است

اگرچه در گذشته تنها وظیفه  برند کسب درامد و حداکثر کردن سود بود ، امروزه رعایت مسئولیت اجتماعی  در دنیا به یکی از ضروریات هر برند بدل شده است و البته در ایران هنوز راه زیادی در پیش دارد چرا که در جامعه درحال گذار ایران و کسب کارهای معلق بین دنیای سنتی بازار و مدرن سیستمی رویکردهای مسئولیت اجتماعی بیشتر ناشی از مرام وعرفت صاحبان کسب و کار بود تا یک دیگاه علمی ولی با توجه به پیشینه ذهنی و فرهنگی مردم ایران وجود حوزه های مسئولیت اجتماعی در رویکردهای برند باعث ایجاد تمایز شده و موجب می شود تا آن شرکت نسبت به سایر رقبا قدمی جلوتر باشد.  و همین امر موجب ایجاد حس احترام در بین مخاطبان خواهد شد.

 و در حقیقت مسئولیت اجتماعی یک قدم تضمین شده در راستای برندسازی است که 4 سطح و اصول برندینگ را در خود دارد.

 

/ 0 نظر / 55 بازدید