برند برای سازمان های مردم نهاد

برندسازی شاید برای کسب و کارهایی که فروش خوبی دارند کاری تجملی و فانتزی باشد و صاحبان کسب و کار نیاز ی به رسیدگی به اوضاع و احوال برند خود نبینند چرا که مشتری ها هستند و اجناس را روی دست می برند. و این روند چنان پیش می رود تا رفته رفته ، بازار گسترده تر شود و رقبا قدرت بگیرند و فضای کسب و کار سخت شود. و آن زمان است که مدیران نیاز به برند سازی را در کسب و کار خود احساس می کنند و تازه پس از بیشمار سعی و خطاهایشان  در دنیای تبلیغات  ،  به برندسازی علمی رجوع می کنند.

اما در میان سازمان های عریض و طویل ، سازمانهایی وجود دارند که کلیه اقبالشان به خاطر برند داشتن است و در حقیقت جان از برند خویش می گیرند و این سازمان ها در رسته سازمان های خدماتی  دسته بندی شده و ما آنها را با نام " سمن" , NGO و  در دسته ای کوچک تر، خیریه ها  می شناسیم.

سازمان های مردم نهاد " سمن" با رویکرد فعالیت هایی با اهداف متعالی بدون وابستگی به دولت و حکومت تشکیل می شوند و نیازهای مالی خود را از طریق جذب حامی و کمک های مردمی مرتفع می سازند.

سازمان هایی که به نیت فعالیت های زیست محیطی، فرهنگی  و کمک رسانی تشکیل می شوند و اعضای آنها بیشتر جوانان پرشوری هستند که اهداف بزرگ برای تغییر و بهینه سازی دنیای اطرافشان  دارند.

این سازمان ها در ابتدا به صورت گروه های خودجوش بوده که با گسترده شدن دامنه فعالیت ها و زیاد شدن نیروی انسانی داوطلب برای ادامه حیا ت نیاز پیدا می کنند تا شاکله سازمانی بر خود گرفته و رسمیت پیدا کنند.

بیشتر این گروه ها در ابتدا متمرکز بر هدف هستند و  با پیش رفتن در مسیر هدفشان به ناچار برای تغذیه دست به دامان حامیان قویتر شده تا بتوانند فارغ از مسائل مادی به آرمان هایشان بیندیشند.

و اینجاست که نقش برند پررنگ شده و برای جذب منابع نیاز پیدا می کنند تا اعتبار کسب کرده و بتوانند اعتماد حامیان را برانگیزند. در حقیقت دست اندرکاران این موسسات همواره با این سوال روبرو هستند که آیا واقعا کمک ما در راستای هدفتان خرج می شود و یا در موسسات خیریه این سوال پرسیده می شود که آیا واقعا کمک ما به دست نیازمندان می رسد؟

در حقیقت یک سمن نیاز به برند دارد تا باقی بماند.

اما نکته ای که باید در نظر گرفت این است که فرهنگ سمن ها و خیریه ها  در کشور ما ریشه در ارزش ها و اعتقادات ما دارد که بالطبع به خاطر دوران گذار فرهنگی ، این روزگار تفاوت  زیادی از گذشته پیدا کرده است.

یعنی در زمانی نه چندان دور کمک به همنوع و خدمت خلق حرکتی مستور و پوشیده بود و برملاشدنش برای فرد چندان خوشایند نبود و ترجیح می داد کمک هایش را در خفا انجام دهد و نامی هم از او برده نشود .

ولی این روزها سازمان هایی این چنینی، از برگزیدگان و افراد مشهور کمک می گیرند تا با بیان حمایت و کمک آنها از موسسه خود، اعتبار کسب کرده و حامیان دیگر را جذب نمایند.

اما در زیر پوسته همین، هیاهو ها  آنچه مهم است اعتماد سازی برای مخاطبان  است. کسانی که در این آشفته بازار می خواهند  می خواهد از به ثمر رسیدن کمک ها و حمایتشان اطمینان خاطر داشته باشند .

چرا که در روزگاری نه چندان دور بودند افراد معتبر و امینی که  این کار را تسهیل می کردند ولی در حال حاضر با توجه به گسترش جمعیت و فضای نامتناهی ارتباطات  شرایط اعتماد سخت و دشوار شده است و افراد نمی توانند به راحتی به پروسه ای که موسسات خیریه و سمن ها  برایشان ترسیم می کنند اعتماد کنند.

و در این آشفته بازار دوران گذار فرهنگی آنچه کمتر دست خورده و به آن توجه می شود، ساختار سازمانی اینگونه موسسات است که غالبا به صورت سنتی و هیات امنایی اداره می شود و روش انجام کار در این سازمان ها کمافی السابق به صورت هیئتی و بسیج نیروهاست.

و این باعث می شود تا برندسازی در این موسسات  کاری بیهوده باشد.

تجربه موسسه محک در این سالها نشان داده است که یک موسسه مردم نهاد با داشتن رویکرد علمی و سازمانی می تواند به خوبی در زمینه برند پیشرفت کند و در ازایش بازخوردهای مالی و معنوی زیادی داشته باشد .

موسسه محک در این سالها با استخدام نیروی متخصص امر برند و تبلیغات به خوبی توانسته است رتبه اول سازمان های مردم نهاد را در جایگاه های " برند آگاهی" ، احترام و اعتبار بدست آورد.

و در فاصله زیادی با دیگر سازمان های مشابه  قرار گیرد به طوریکه مردم بدون نگرانی از چگونگی خرج شدن کمک هایشان به آنها اعتماد کرده و خواسته هایشان را اجابت می کنند.

از نکات مثبت فضای کار " سمن " ها و موسسات خیریه ، تنوع بازار خدمات آنها است و اینکه اگر محک روی  کودکان سرطانی متمرکز است، " رعد " به معلولین سرویس می دهد و دیگری به زنان سرپرست خانوار.

و به همین خاطر  برند سازی در این حیطه نه به خاطر رقابت که به خاطر اعتماد بخشی به مخاطبان است.

و اینکه با برندی معتبر، آسودگی خیال را برای قلب های مهربان یاری دهنده فراهم می آورند و به آنها اطمینان می بخشند که نیت خیرشان در مسیری درست به بار نشسته است و جهانی بهتر را ساخته اند.

و همین باعث ایجاد شور و عشق مضاعف برای همکاری های بیشتر و جذب گروه بزرگتری از حامیان می گردد.

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید