حاج عبدالله

طنز زمانی بوجود می آید که تناسبات بهم بخورد. مشکلی که این برند با آن موجه شده است دقیقا همین بهم خوردن تناسبات است. سالهاست که همه ما پشمک سنتی و دیگر خوراکی های سنتی مثل باقلوا و یا سوهان را با اسامی افراد مثل حاج خلیفه و یا حاج حسین و … شنیده ایم و بدون هیچ واکنشی از آنها استفاده کرده و لذت می بردیم ولی وقتی برندی مثل پشمک حاج عبدالله شروع به ریبرندیگ کرده و محصولات و بسته بندی هایش را به روز می کند و از رسانه های روز و شیوه های تبلیغاتی روز برای برندسازی استفاده می کند یکپارچگی برند بهم خورده و عدم تناسبات بوجود می اید و همین باب طنز را می گشاید که از نظر من برای برندی در این مرحله ( ریبرندینگ) مناسب نیست و مانند ترمز عمل می کند. یعنی محصول جدید ، بسته بندی مدرن، تبلیغات در فضای خاص نیاز به همگن بودن سایر عناصر برند مانند نام و شعار برند نیز دارد تا یکپارچگی در هویتش حفظ شود و ناخودآگاه مخاطب را در سیطره خود در بیاورد که همانا گام های اولین برندسازی است. الزاما این به معنای حذف هویت سنتی و تاریخچه اصیل آن نخواهد بود ولی به عنوان یک برند جدید از یک کارخانه قدیمی می تواند جایگاه خوبی در بازار پیدا کند و با سرعت بیشتری پیش رود . چون فکر می کنم این محصول ظرفیت رقابت با شکلات های خارجی و حتی نیمه لوکس داخلی را دارد ولی همین نام نامناسب می تواند مانند سد در این روند عمل کند.

/ 0 نظر / 45 بازدید